Lato website loop V3

Toegankelijk advies
op sleutelmomenten

We staan voor je klaar.

Hoe kan Lato Notarissen jou helpen?

De notaris is een onpartijdige en onafhankelijke raadgever en vertrouwenspersoon. Je kan bij de notaris terecht voor deskundig en persoonlijk advies over je privé- en professioneel leven.

Onze missie is om jou op een toegankelijke en zorgzame manier door het notariële en juridische landschap te gidsen.

Waar kunnen we je bij helpen?

Heb je het huis van je dromen gevonden? Proficiat! Zo'n aankoop heeft belangrijke financiële en juridische gevolgen voor een groot stuk van je leven. Waarschijnlijk is de aankoop van je woning de belangrijkste investering van je leven. Het heeft een enorme impact op je financiële en familiale toestand. Juist daarom is de tussenkomst van de notaris als ervaren deskundige onmisbaar.

De kosten die verbonden zijn aan een aankoop is een belangrijk aandachtspunt voor kopers. Naast de prijs van je droomhuis, moet je immers voldoende budget voorzien voor de registratierechten en de kosten die verbonden zijn aan je krediet.

Wanneer een persoon overlijdt, komen zijn familieleden in aanmerking om te “erven”. Erven gebeurt echter niet willekeurig. Ons burgerlijk wetboek bevat een heel aantal regels die bepalen wie in welke volgorde en in welke mate in aanmerking komt om te erven. 

Erven is vandaag meer dan ooit een actueel thema. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Mensen praten doorgaans niet graag over wat er met hun goederen zal gebeuren eenmaal ze er niet meer zijn, maar toch roept het erfrecht bij veel mensen een aantal vragen op. Vragen zoals “hoeveel erven mijn kinderen elk?”, “Kan ik ze onterven?” of nog “kan ik volledig vrij mijn testament opstellen?” zijn zeer belangrijk en niet altijd eenvoudig te beantwoorden.

Weinig mensen denken graag aan de voorbereiding van hun erfenis. Er zijn nu eenmaal leukere dingen in het leven. Maar toch is het nuttig om stil te staan bij de overdracht van je vermogen. Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel voor de grote vermogens is weggelegd. Successieplanning gaat echter niet alleen over financiën.

We leven steeds langer. Dat is uiteraard goed nieuws, maar het heeft ook als gevolg dat we doorgaans laat in ons leven erven. Meestal kunnen we het geërfd kapitaal wat vroeger gebruiken, bijvoorbeeld bij de aankoop van een eerste woning of de start van een eigen zaak. Bovendien zijn de successierechten in België relatief hoog…

Daarom overwegen steeds meer mensen om bij leven te schenken. De schenkingstarieven liggen in België lager dan de successierechten. Hierdoor is schenken, puur fiscaal bekeken, gunstig. Maar wanneer je schenkt moet je meer dan louter de fiscale gevolgen overwegen. Bij een schenking, is er onvermijdelijk sprake van een ‘verarming’. Je moet dus zeker zijn van je stuk en goed beseffen wat de gevolgen van een schenking zijn voor je vermogen.

Advies inwinnen bij een notaris is daarom geen overbodige luxe. De notaris zal met jou bekijken of een schenking al dan niet gunstig is.

Is wettelijk samenwonen hetzelfde dan een huwelijk? Nee! Veel mensen denken dat de gevolgen gelijkaardig zijn, maar de wettelijke samenwoning kent zijn eigen specifieke regels. Een groot voordeel van het huwelijk is... het huwelijkscontract! Met deze akte kan je regelingen treffen over je vermogen en dat van je partner. Je kan bovendien een extra bescherming inbouwen voor het geval één van jullie zou overlijden.

Hoe sterk de liefde ook mag zijn, soms loopt het mis. Wat de precieze gevolgen van de breuk zijn, verschilt naargelang je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont. Ben je gehuwd, dan moet je scheiden om een einde te maken aan je huwelijk. Dat kan op verschillende manieren. Veel koppels scheiden ‘door onderlinge toestemming’. Dit veronderstelt dat je met je ex afspraken maakt over het uit elkaar gaan. Lukt het niet om zo’n regeling te treffen, dan kan je ook scheiden op grond van ‘een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’.

Je hoeft de echtscheidingsprocedure niet meteen op te starten. Het gebeurt ook dat huwelijks- partners apart gaan leven terwijl het huwelijk ondertussen toch voortduurt. Zijn er praktische problemen omdat je apart leeft, dan kan je voorlopige maatregelen vragen aan de familierechter. Een einde maken aan het feitelijk of wettelijk samenwonen, vergt minder formaliteiten dan het beëindigen van een huwelijk. Maar ook als je een wettelijke samenwoning beëindigt, kan je voorlopige maatregelen vragen. De notaris kan je adviseren in deze moeilijke periode.

Heb jij ook de ondernemingskriebels te pakken? Dan wil je misschien wel een eigen zaak starten. Een spannend moment. Ondernemen kan je op verschillende manieren doen. Met een éénmanszaak, maar ook met een vennootschap. De notaris zal je adviseren bij het maken van deze belangrijke keuze. Wil je een vennootschap oprichten? Dan moet je nog kiezen voor welke vennootschapsvorm je gaat. En heb je ook gedacht aan de bescherming van je gezin? Allemaal punten waar de notaris je bij kan helpen. 

De notaris is een onpartijdige en onafhankelijke raadgever en vertrouwenspersoon. Je kan bij de notaris terecht voor deskundig en persoonlijk advies over je privé- en professioneel leven.

Een onderneming oprichten? In het huwelijksbootje stappen? Je nalatenschap plannen... dit zijn maar een paar van de domeinen waarbij de notaris je kan helpen!

Nog te vaak verwarren mensen de notariële akte met een formeel document en een verplichte passage bij de notaris. Nochtans biedt de notariële akte een juridische zekerheid, meestal ook met  dezelfde waarde als een vonnis. En dat biedt je op kwetsbare momenten de nodige bescherming.

Wil je beroep doen op onze expertise?

Samenwonen, een woning kopen, een eigen zaak starten of een erfenis voorbereiden? Belangrijke stappen in je leven waar je vooraf best goed over nadenkt. Voor begeleiding en onafhankelijk advies kan je bij een notariskantoor terecht. Zo kan je je projecten in alle vertrouwen realiseren.

Digitale kluis

Een veilige haven voor al je gevoelige en belangrijke documenten. Izimi is een gratis digitale kluis aangeboden door het notariaat.

Bereken jouw kosten

Een online simulatietool om je aankoop- en kredietkosten vooraf te berekenen. Zo krijg je een inschatting van de te verwachten kosten.

Vastgoed aanbod

Met het elektronisch platform Biddit kan je gemakkelijk vastgoed online kopen of verkopen. Lato Notarissen blijft jouw vaste partner in de openbare verkoop, maar laat het proces eenvoudiger en digitaal verlopen. Volledig transparant, eerlijk en tegen de correcte marktprijs.